ตัวอย่างการรักษารากฟันเทียม

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทันตกรรมรากฟันเทียม ล้วนมีประสบการณ์ในการรักษา โดยมีตัวอย่างภาพและผลการรักษาบางส่วนดังที่เห็นด้านล่าง:

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.