ทันตกรรมรากเทียมแบบทันทีพร้อมฟันระบบ All-on-4

รากเทียมระบบ All-on-4 เป็นวิวัฒนาการทางทันตกรรมรากเทียม ทันตแพทย์สามารถทำการปลูกรากเทียมบนกระดูกรองรับฟันด้านหน้าเพื่อรองรับการ ทำงานของฟันทั้งขากรรไกร และผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันชุดใหม่ได้ทันที

All-on-4 Immediate Function Dental Implants

รากเทียมระบบ All-on-4 มีขั้นตอนการรักษาดังนี้

 1. ถอนฟัน (ในบางกรณีที่จำเป็น)
 2. ทันตแพทย์เฉพาะทางทำการฝังรากฟันเทียมไททาเนียม
 3. การยึดติดฟันปลอมบนรากฟันเทียม

ด้วยเทคนิค all-on-4 ในทันตกรรมรากฟันเทียม ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถที่จะได้รับการทดแทนฟันที่ได้รับการถอนไปภายในวันเดียว กัน โดยผู้ป่วยสามารถที่จะเลือกที่จะรับการยึดติดสะพานฟันอะครีลิกบนรากฟันเทียม ไททาเนียม หลังจากนั้น 1-2 วัน หรือ สะพานฟันเซรามิกภายหลังก็ได้

ทำไมถึงควรเลือกรับการรักษาด้วยรากเทียมระบบ All-on-4

 • รากเทียมระบบ all-on-4 ใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆในการเสร็จสมบูรณ์
 • เป็นทางเลือกที่สะดวกในการทดแทนฟันที่เสียไป โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยมีสภาพของกระดูกรองรับฟันที่ไม่สมบูรณ์นัก
 • สามารถใช้บดเคี้ยวอาหารได้ทันที
 • สามารถใช้รักษาได้ในคนไข้ที่มีสภาพของกระดูกรองรับฟันที่ไม่ดีนัก แต่ไม่สามารถใช้ในกรณีที่มีการสลายของกระดูกรองรับฟันมากเกินไป

ขั้นตอนการปลูกรากเทียมด้วยระบบ All-on-4

ขั้นตอนที่  1

ทันตแพทย์จะทำการตรวจ วินิจฉัยและวางแผนการรักษา รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของรากเทียมระบบ All-on-4 ต่อผู้ป่วย

All-on-4 Dental Implants Procedure 2

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนการทำแม่แบบเพื่อใช้ในการวางตำแหน่งรากเทียม

ตำแหน่งรากเทียม

ขั้นตอนที่  3

ผู้ป่วยเข้ารับการถอนฟัน (กรณีที่จำเป็น) และรับการปลูกรากเทียม

ปลูกรากเทียม

ขั้นตอนที่  4

ขั้นตอนการประดิษฐ์สะพานฟันอะครีลิก และยึดติดบนรากเทียม รวมทั้งการปรับแต่งให้เหมาะสมกับช่องปากและการสบฟัน

สิ่งที่ควรพิจารณาในการปลูกรากเทียมด้วยระบบ  All-on-4

 • Ability to achieve primary implant stability
 • There are no severe parafunctions
 • รากเทียมระบบ all-on-4 สามารถใช้รักษาได้ในผู้ป่วยที่มีความกว้างของกระดูกรองรับฟันอย่างน้อย 0.5 ซม. และมีความหนาไม่ต่ำกว่า 1 ซม.ในช่วงระหว่างตำแหน่งของฟันเขี้ยวทั้ง 2 ด้านสำหรับขากรรไกรบน
 • รากเทียมระบบ all-on-4 สามารถใช้รักษาได้ในผู้ป่วยที่มีความกว้างของกระดูกรองรับฟันอย่างน้อย 0.5 ซม. และมีความหนาไม่ต่ำกว่า 0.8 ซม.บริเวณด้านหน้าทั้งหมดสำหรับขากรรไกรล่าง

 

ตัวอย่างภาพของผู้ป่วยที่เข้ารับการปลูกรากเทียมด้วยระบบ All-on-4 ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC

ตัวอย่างการรักษารากฟันเทียม

คำวินิจฉัย: มีปัญหาการสลายตัวของกระดูกรองรับฟัน รวมทั้งสูญเสียฟันหลายซี่บนขากรรไกรบนและล่าง

วิธีการรักษา: รากเทียมระบบ All-on-4 พร้อมสะพานฟันบนขากรรไกรบนและล่างสามารถใช้งานได้ทันที และโดยไม่ต้องเข้ารับการปลูกกระดูก

ผู้ป่วยเดินทางมาจาก : ประเทศเนเธอร์แลนด์

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.