การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว

การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยวใช้เพื่อทดแทนฟันที่เสียไปหนึ่งซี่ โดยรากเทียมจะทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ และมีครอบฟันที่เชื่อมยึดด้วยเสา (implant post) บนรากเทียมเพื่อใช้แทนฟันธรรมชาติ

Same Day Dental Implant

สำหรับครอบฟันบนรากเทียมนั้นจะคล้ายคลึงกับครอบฟันแบบทั่วไป จะต่างกันเพียงช่างแลปสามารถออกแบบครอบฟันบนรากเทียมให้มีขนาดและรูปร่างได้ ดังที่ต้องการ ในขณะที่การประดิษฐ์ครอบฟันแบบทั่วไปจำเป็นต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของฟัน ธรรมชาติที่ได้รับการกรอแต่ง เพื่อใช้รองรับครอบฟัน

วิธีการและขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปหนึ่งซี่

สำหรับการปลูกรากฟันเทียมหนึ่งจุดนั้นมี วิธีการและขั้นตอนในการปลูกรากฟันเทียม ที่เป็นไปได้ดังนี้

ทั้งนี้ทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมของเราจะให้คำแนะนำรวมทั้งทางเลือกที่เหมาะสมกับคนไข้หลังจากที่ได้ตรวจสภาพ ในช่องปากแล้ว

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.