ระบบรากเทียม

 

ปัจจุบันได้มีระบบรากเทียมมากมายเพื่อการรักษาทันตกรรมรากเทียม โดยมีความแตกต่างกันใน ยี่ห้อ ชื่อเสียงและประวัติความสำเร็จในการรักษา วัสดุที่ใช้และเทคโนโลยีในการผลิต รวมทั้งความหลากหลายในรูปร่าง และขนาดของรากเทียมที่ออกแบบเพื่อความเหมาะสมต่อตำแหน่งและการใช้งาน รายชื่อของระบบรากเทียมที่มีชื่อเสียงมีดังต่อไปนี้

Straumann สวิตเซอร์แลนด์

Straumann

Nobel Biocare สวีเดน/สหรัฐอเมริกา

Nobel Biocare

AstraTech สวีเดน

AstraTech

BioHorizon สหรัฐอเมริกา

bioHorizon

Intralock สหรัฐอเมริกา

Intralock

3i สหรัฐอเมริกา

3i Implant

Zimmer สหรัฐอเมริกา

Zimmer

Bicon สหรัฐอเมริกา

Bicon

ในขณะนี้มีเพียง 7 ระบบรากเทียมเท่านั้นที่ได้รับผ่านการรับรองจากสถาบันทันตกรรมแห่งสหรัฐอเมริกา(ADA) โดย รากเทียม Straumann  รากเทียม Nobel Biocare รุ่น Branemark และ รากเทียม AstraTech ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมอย่างสูงในวงการทันตกรรมรากเทียม ทั้งนี้ท่านควรเข้ารับคำแนะนำและคำปรึกษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมเกี่ยวกับประเภทและระบบรากเทียมที่เหมาะสมที่สุด

ระบบรากฟันเทียมในปัจจุบัน 3 ระบบ ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC เลือกใช้ :

Struamann

One of the leading implants systems used globally from Switzerland.

SIC

Dental implant brand from Switzerland

PI Branemark

Dental implant brand from Swedish

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.