รากฟันเทียมในหนึ่งวัน

รากฟันเทียมในหนึ่งวันหรือการปลูกรากเทียมแบบทันที เป็นวิธีการปลูกรากเทียมในกรณีที่ผู้ป่วยยังคงมีฟันแท้ตามธรรมชาติที่มีสภาพ ไม่สมบูรณ์หรือแข็งแรง และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาเพื่อทดแทนฟันซี่นั้นๆ ขั้นตอนการรักษาด้วยการปลูกรากเทียมในหนึ่งวันมีดังนี้

Same Day Dental Implant
 1. การถอนฟัน
 2. การปลูกรากเทียม
 3. การยึดทันตกรรมประดิษฐ์บนรากเทียม

ด้วยวิธี การปลูกรากเทียมเทียมแบบนี้ ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการปลูกรากเทียมทันทีหลังการถอนฟัน ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาให้เสร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในบางกรณีที่ผู้ป่วยมีสภาพของช่องปากที่เหมาะสม การยึดติดทันตกรรมประดิษฐ์แบบถาวรอาจสามารถทำได้ในระยะเวลาสั้นๆหลังการผ่า ตัด โดยไม่ต้องรอการพักฟื้นได้ อย่างไรก็ตามไม่ว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องรอพักฟื้นเพื่อให้ร่างกายสร้างกระดูก ยึดรากฟันเทียมหรือไม่ ผู้ป่วยสามารถที่จะมีทันตกรรมประดิษฐ์แบบชั่วคราวได้ในขณะรอเพื่อให้การ รักษาเสร็จสมบูรณ์

ทำไมถึงควรเลือกการรักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียมแบบหนึ่งวัน

 • การปลูกรากฟันเทียมสามารถทำได้ทันทีหลังการถอนฟัน โดยสามารถทำได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีสุขภาพเหงือกและช่องปากที่เหมาะสม
 • กระดูกรองรับฟันมีสภาพที่ดีหลังการถอนฟัน
 • ช่วยลดระยะเวลาในการรักษา รวมทั้งจำนวนครั้งในการเข้าพบทันตแพทย์เพื่อการรักษา

 

คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยในการรับการปลูกรากฟันเทียมแบบหนึ่งวัน

ทันตแพทย์ เฉพาะทางจำเป็นต้องให้การตรวจอย่างละเอียด ก่อนที่จะสามารถให้คำแนะนำว่าการปลูกรากเทียมแบบทันทีเป็นทางเลือกที่เหมาะ สมกับท่านหรือไม่ เนื่องจากการรักษาด้วยวิธีนี้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมดังนี้
 • มีกระดูกรองรับฟันที่ดีพอที่จะรองรับรากเทียม
 • มีสุขภาพในช่องปากที่ดี
 • มีสุขภาพร่างกายดี
 • ไม่มีปัญหาการนอนกัดฟัน
 • มีความพร้อมและยินดีที่จะรับประทานอาหารอ่อนๆประมาณ 8-12 สัปดาห์หลังเข้ารับการรักษา

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.