รากฟันเทียมแบบพร้อมใส่ครอบฟันทันที

ทันตกรรมรากเทียมแบบทันทีพร้อมฟัน เป็นการปลูกรากเทียมที่ผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันใหม่ได้ทันที โดยทันตแพทย์จะทำการติดยึดทันตกรรมประดิษฐ์เช่น ครอบฟัน สะพานฟัน หรือแผงฟันปลอมบนรากเทียมทันทีหลังการผ่าตัด ขั้นตอนการปลูกรากเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟันมีดังนี้

Immediate Loaded Dental Implants
  1. การถอนฟัน (กรณีที่จำเป็น)
  2. การฝังรากเทียม
  3. การติดยึดทันตกรรมประดิษฐ์บนรากเทียม

การรักษาด้วยทันตกรรมราก เทียมพร้อมฟันช่วยย่นระยะการรักษาให้สามารถเสร็จในช่วงการรักษาเดียว ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมีฟันใหม่ที่ใช้งานได้ทันทีในช่วงเวลาไม่นาน

ทำไมถึงควรเลือกรับการรักษาด้วยการปลูกรากเทียมแบบทันทีพร้อมฟัน

  • สามารถได้รับการยึดติดทันตกรรมประดิษฐ์บนรากฟันเทียมในช่วงเวลาสั้นๆหลังการผ่าตัดฝังรากเทียม และสามารถใช้งานได้ทันที
  • สามารถร่นระยะเวลาในการรักษา เสริมสร้างประสบการณ์การรักษาที่ดีให้แก่ผู้ป่วย

 

คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยในการรับการปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมฟัน

ทันตแพทย์เฉพาะทางจำเป็น ต้องให้การตรวจอย่างละเอียด ก่อนที่จะสามารถให้คำแนะนำว่าการปลูกรากเทียมแบบทันทีพร้อมฟันเป็นทางเลือก ที่เหมาะสมกับท่านหรือไม่ เนื่องจากการรักษาด้วยวิธีนี้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมดังนี้

  • มีกระดูกรองรับฟันที่ดีพอที่จะรองรับรากเทียม
  • มีสุขภาพในช่องปากที่ดี
  • มีสุขภาพร่างกายดี
  • ไม่มีปัญหาการนอนกัดฟัน
  • มีความพร้อมและยินดีที่จะรับประทานอาหารอ่อนๆประมาณ 4-8 สัปดาห์หลังเข้ารับการรักษา

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.