ทันตกรรมรากเทียมเพื่อรองรับสะพานฟัน

ในกรณีที่ผู้ป่วยสูญเสียฟันไปหลายๆซี่ ไม่มีความจำเป็นที่จะทดแทนฟันที่เสียไปกับรากฟันเทียม 1 ตัวเสมอไป ทันตแพทย์รากฟันเทียมจะปลูกรากฟันเทียมเท่าที่จำเป็น แล้วใส่สะพานฟัน หรือ แผงฟันปลอมติดแน่นให้ผู้ป่วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย

4 Implants + Fixed Bridge

รากเทียม 4 ตำแหน่ง + สะพานฟัน

6 Implants + Fixed Bridge

รากเทียม 6 ตำแหน่ง + สะพานฟัน

ประโยชน์ของการปลูกรากเทียมรองรับสะพานฟัน

  • ให้ความสวยงามเหมือนมีฟันธรรมชาติชุดใหม่
  • ช่วยให้การออกเสียงเป็นปกติ ไม่เหมือนการสวมใส่ฟันปลอมแบบทั่วไปที่อาจทำให้การออกเสียงผิดเพี้ยนได้
  • มีความมั่นคง เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วย ไม่ต้องกังวลว่าจะหลวมหรือหลุด
  • ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนการปลูกรากเทียมรองรับสะพานฟัน

การปลูกรากเทียมเพื่อรองรับสะพานฟันมีขั้นตอนการรักษาตามแบบ ทันตกรรมรากเทียมแบบทั่วไป ดังนี้

Diagnosis and asessment planning

ขั้นตอนที่ 1

ทันตแพทย์จะทำการตรวจ วินิจฉัยและวางแผนการรักษา รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของการรักษาด้วยการปลูกรากเทียมรองรับสะพานฟันต่อผู้ป่วย

Bone Graft

ขั้นตอนที่ 2

การปลูกกระดูกมีความจำเป็นในกรณีที่ผู้ป่วยมี กระดูกรองรับฟันบางเกินไป ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องรอการสร้างตัวของกระดูกก่อนที่จะสามารถเข้ารับการปลูก รากเทียมได้ สำหรับกรณีที่ผู้ป่วยมีกระดูกรองรับฟันที่มีความหนาปานกลาง ทันตแพทย์สามารถทำการปลูกกระดูกได้พร้อมกับการปลูกรากเทียม

ขั้นตอนที่ 3

ทันตแพทย์ทำการปลูกรากเทียมบนกระดูกรองรับฟัน และรอพักให้ร่างกายสร้างกระดูกเพื่อยึดรากเทียม ซึ่งใช้เวลาโดยทั่วไปประมาณ 2 เดือนหรือตามที่ทันตแพทย์เฉพาะทางเห็นเหมาะสม โดยในช่วงระหว่างนี้ผู้ป่วยสามารถสวมใส่ฟันปลอมเดิม (ถ้ามี)ที่ได้รับการปรับแต่ง หรือฟันปลอมแบบชั่วคราวได้

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่กระดูกรองรับฟันยึด รากฟันเทียมดีแล้ว ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ปากเพื่อประดิษฐ์สะพานฟัน แล้วยึดบนรากฟันเทียม พร้อมทำการปรับแต่งเพื่อความเหมาะสม   กรณีที่ผู้ป่วยต้องการทางเลือกในการทดแทนฟันแบบทั้งขากรรไกรหรือทั้งปากด้วย การปลูกรากเทียมแต่ราคาย่อมเยาว์กว่า สามารถพิจารณาทางเลือกโดยการรักษาด้วย ทันตกรรมรากเทียมรองรับแผงฟันปลอม

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.