การปลูกรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันหลายซี่

การปลูกรากฟันเทียมในกรณีที่ผู้ป่วยมีช่องว่างที่กว้างเกิดจากการสูญเสียฟันหลายซี่ในบริเวณเดียวกันนั้นสามารถทำได้โดย การปลูกรากเทียมพร้อมสะพานฟัน ซึ่งทันตกรรมประดิษฐ์แบบสะพานฟันนั้นจะมีครอบฟันลอย (pontic) เป็นเชื่อมติดระหว่างครอบฟันที่ใช้ยึดบนรากเทียม

สะพานฟันราคา
ครอบฟันรากเทียม

กรณีที่ผู้ป่วยมีช่องฟันแยกห่างกัน การรักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียมสามารถทำได้โดยการปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยวบริเวณที่แคบเกิดจากการสูญเสียฟันหนึ่งซี่ และการปลูกรากฟันเทียมพร้อมสะพานฟันบนบริเวณที่กว้างได้

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันหลายซี่

สำหรับการทดแทนฟันหลายซี่ ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาด้วยการปลูกรากเทียมแบบต่างๆที่เป็นไปได้ดังนี้

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.