ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมรากฟันเทียม

ศูนย์ทันตกรรมของเราให้การรักษาด้วย ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่พร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีและจบการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ( เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและอังกฤษ ) รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยในการให้บริการ โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับบริการเป็นหลักสำคัญ

Assist. Prof. Dr.Chatchai Kunavisarut DDS., MSc.,

 • DDS., Prince of Songkhla University
 • MSc. Prosthetic Dentistry, University of North Carolina, USA
 • Certificate in Clinical Dentistry (Prosthodontics), University of North Carolina, USA
 • Certificate in Clinical Dentistry (Implantology), University of Florida, USA
 • Certificate in Clinical Dentistry (in Oral and Maxillofacial Surgery), University of Florida, USA

Assist. Prof. Dr. Dr.Boworn Klongnoi DDS., MD.,

 • DDS, Chulalongkorn University
 • MD, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University
 • DoctorMed, Friedrich-Alexander University, Germany
 • DoctorMedDent, Friedrich-Alexander University, Germany
 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery

Assist. Prof. Dr. Preeda Pungpapong DDS., MSc.,

 • DDS.,Chulalongkorn University
 • Certificate Prosthodontics, Chulalongkorn University
 • Certificate in Implantology (Periodontics), University of North Carolina, USA
 • MSc., Prosthodontics Oral Sciences, University of North Carolina, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Ex-Lecturer & Assistant Professor in Prosthodontics, University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • International Team for Implantology Fellow, ITI Straumann
 • Speaker at Dentsply Implant AstraTech System, Dental vision
 • Augmentation in Everyday Practice, ITI Study Club, DSHK
 • Implant System, AstraTech Study Club, Dental Vision

Dr. Kittichote Boonsri DDS., MSc.,

 • DDS., Prince of Songkla University
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK

Assist. Prof. Dr. Prakan Thanasrisuebwong DDS., MSc.,

 • DDS. (Honors) Mahidol University
 • Graduate Diploma in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University
 • MSc. (Implant Dentistry), Mahidol University
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)
 • Certificate in Advanced Surgical Implant Fellowship, University of California, Los Angeles, USA
 • Ph.D. in Oral biology (Bone regeneration), Mahidol University
 • Full-time Lecturer in Oral Surgery and Implant Dentistry at Mahidol University

Dr. Yongyuth Iempituksakul DDS., MSc.,

 • DDS., Khon Kaen University
 • MSc., Prosthodontics (International Program), Mahidol University
 • Certificate Training in Implant Dentistry (International program), Mahidol University

Dr. Nattinee Ampolpan DDS., MSc.,

 • DDS., Naresuan University
 • Higher graduate Diploma in Oral & Maxillofacial Surgery, Prince of Songkhla University
 • MSC., Implant Dentistry, Mahidol University
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)

Dr. Siriwadee Prathompat DDS.,

 • Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn University
 • Certificate in Esthetic Dentistry, NYU School of Dentistry New York University, USA
 • Certificate in Implant Dentistry, Ashman Department of Periodontology and Implant Dentistry, NYU School of Dentistry, New York University, USA
 • Fellowship of the International Congress of Oral Implantologists
 • Diplomate of the International Congress of Oral Implantologists

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.