ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทันตกรรมรากฟันเทียม

ศูนย์ทันตกรรมของเราให้การรักษาด้วย ทีมงานทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่พร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีและจบการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ( เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและอังกฤษ ) รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยในการให้บริการ โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับบริการเป็นหลักสำคัญ

Dr.Chatchai Kunavisarut DDS., MSc.,
 • Certificate in Clinical Dentistry (Prosthodontics), University of North Carolina, USA
 • Certificate in Clinical Dentistry (Implants), University of Florida, USA
 • MSc. Prosthetic Dentistry, University of North Carolina, USA
 • Ex-Lecturer in Prosthodontics at Prince of Songkla University
 • Full-time Lecturer in Prosthodontics and Implantology at Mahidol University

 

Dr. Preeda Pungpapong DDS., MSc.,
 • Diplomate American board of Prosthodontic
 • Certificate in Implantology (Periodontics), University of North Carolina, USA
 • Certificate Prosthodontics, Chulalongkorn University
 • MSc. Prothodontics, University of North Carolina, USA
 • DDS., Chulalongkorn University

 

Dr. Kittichote Boonsri DDS., MSc.,
 • Certificate in Basic Medical Science in Dentistry, University of London , UK
 • Ex-Lecturer in Oral Surgery at Prince of Songkla University
 • Full-time Lecturer in Implantology at Mahidol University
 • MSc. Implant Dentistry, University of London, UK
Dr. Vichulada Phunthikaphadr DDS, MS.,
 • Certificate in Restorative Dentistry, University of Michigan.Ann Arbor, USA
 • Master Degree in Restorative Dentistry, University of Michigan.Ann Arbor, USA
 • Master Degree in Endodontics, Mahidol University, Thailand

 

Dr.Prakan Thanasrisuebwong DDS., MSC., PhD.,
 • DDS. (Honors) Mahidol University
 • Graduate Diploma in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University
 • MSc. (Implant Dentistry), Mahidol University
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)
 • Certificate in Advanced Surgical Implant Fellowship, University of California, Los Angeles, USA
 • Ph.D. in Oral biology (Bone regeneration), Mahidol University
 • Full-time Lecturer in Oral Surgery and Implant Dentistry at Mahidol University

 

Dr. Yongyuth Iempituksakul DDS., MSc.,
 • MSc. Prosthodontics (International Program), Mahidol University
 • Certificate Training in Implant Dentistry, (International program) Mahidol University

 

All-on-4 and All-on-6 Dental Implant Surgeon

Dr.Dr. Boworn Klongnoi M.D., D.D.S., Dr.Med. Dent.
 • Doctor of Medicine, Ramathibodi, Mahidol University(1999)
 • Doctors Der Medicine (Dr.Med.), Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany
 • Doctors Der Zahnheilkunde (Dr. Med. Dent.), Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany
 • Facharzt fuer Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Friedrich-Alexander University Eriangen-Nuremberg,Germany
 • Lecturer, Dept. of Hospital Dentistry, Faculty of Dentistry, Mahidol University

 

Dr.Peerapat Kaweewongprasert DDS., MSC.,
 • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University.
 • Certificate of Residency in Advanced Prosthodontics, Indiana University School of Dentistry, USA
 • Master of Science in Dentistry, Indiana University School of Dentistry, USA
 • Part-Time Prosthodontics Faculty, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University
 • Board of Committee, Thai Prosthodontics Association (TPA)

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.