การปลูกรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันทั้งขากรรไกร

ทางเลือกในการทดแทนฟันทั้งขากรรไกรด้วยการปลูกรากฟันเทียมมีดังนี้

รากเทียม + ฟันปลอม

การปลูกรากเทียม เพื่อรองรับแผงฟันปลอม จะมีวัสดุทรงแบน (bar) หรือ ทรงกลม (ball ) เป็นตัวเชื่อมระหว่างรากเทียมและใช้รองรับแผงฟันปลอม ซึ่งผู้ป่วยจะสามารถถอดฟันปลอมออกเพื่อทำความสะอาดได้คล้ายกับการใส่ฟันปลอม แบบทั่วไป แต่เนื่องจากใช้ติดยึดบนรากเทียม ดังนั้นจึงช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการหลวมหรือหลุดของฟันปลอมได้

4 Implants + Fixed Bridge

รากเทียม + สะพานฟัน

การปลูกรากเทียม เพื่อรองรับสะพานฟันนั้น รากเทียมจะทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติเพื่อรองรับการใช้งานของสะพานฟันที่มี ความสวยงามและประสิทธิภาพการทำงานคล้ายคลึงกับฟันจริง

6 Implants + Fixed Bridge

รากเทียมระบบ All-on-4 และ All-on-6

ระบบรากเทียม All-on-4 และ All-on-6 เป็นการปลูกรากเทียมแบบใช้งานได้ทันที โดยผู้ป่วยจะได้รับการยึดติดสะพานฟันแบบอะครีลิกบนรากเทียมทันที ระบบรากเทียมนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเสื่อมของกระดูกรองรับ ฟันโดยไม่ต้องเข้ารับการปลูกกระดูก และยังร่นระยะเวลาในการรักษา ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย

All-on-4 Immediate Function Dental Implants

รากเทียมระบบ Zygoma

การปลูกรากเทียม ด้วยระบบ Zygoma ใช้ในการรักษาเพื่อทดแทนฟันบนขากรรไกรบนเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกรองรับฟันที่บางมากหรือไม่เหลือเลยที่จะ สามารถใช้รองรับรากเทียม  รากเทียมระบบ Zygoma เป็นรากเทียมไททาเนียมที่มีขนาดยาวมากใช้ยึดกับกระดูกบริเวณโหนกแก้มแทน กระดูกรองรับฟันเพื่อรองรับทันตกรรมประดิษฐ์

Zygoma Implants
ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันทั้งขากรรไกร

การรักษาด้วยการปลูกรากเทียมแบบทั่วไปเพื่อทดแทนฟันทั้งขากรรไกรมี 2 ทางเลือกดังนี้

ขั้นตอนการรักษาด้วยการปลูก รากฟันเทียมแบบทั่วไปเพื่อทดแทนฟันทั้งขากรรไกรนั้นมีระยะการรักษา 2 ถึง 3 ช่วง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระดูกรองรับฟัน เนื่องจากกรณีที่ผู้ป่วยมีกระดูกรองรับฟันที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดจากการสลายตัวของกระดูก ทันตแพทย์เฉพาะทางจะแนะนำให้เข้ารับ การปลูกกระดูก ก่อนที่จะสามารถเข้ารับการปลูกรากเทียม การปลูกรากเทียมแบบทั่วไปเป็นที่ยอมรับในผลการรักษาที่มีประวัติประสบความ สำเร็จที่ยาวนาน   การรักษาด้วยการปลูกรากเทียมแบบทันทีเพื่อทดแทนฟันทั้งขากรรไกรมี 2 ทางเลือกดังนี้

การปลูกรากเทียมประเภทนี้ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีการเสื่อมสลายของกระดูกรองรับฟันโดยไม่ต้องเข้ารับ การปลูกกระดูก รวมทั้งยังช่วยร่นระยะเวลาในการรักษาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีก ด้วย

  การปลูกรากเทียมแบบทั่วไปเพื่อทดแทนฟันทั้งขากรรไกร
กระดูกรองรับฟันสมบูรณ์หรือมีการเสื่อมสลายน้อย
กระดูกรองรับฟันมีการเสื่อมสลายปานกลาง
กระดูกรองรับฟันมีการเสื่อมสลายมาก
2 ช่วงเวลาการรักษา
2 ช่วงเวลาการรักษา
2 ช่วงเวลาการรักษา
  การปลูกรากเทียมแบบทันทีเพื่อทดแทนฟันทั้งขากรรไกร
กระดูกรองรับฟันสมบูรณ์หรือมีการเสื่อมสลายน้อย
กระดูกรองรับฟันมีการเสื่อมสลายปานกลาง
กระดูกรองรับฟันมีการเสื่อมสลายมาก
1 ช่วงเวลาการรักษา
1 ช่วงเวลาการรักษา
1 ถึง 2 ช่วงเวลาการรักษา

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.