คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับการปลูกรากเทียม

การปลูกรากฟันเทียมมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร?

ข้อดี: เมื่อเวลาผ่านไปฟันปลอมและสะพานฟันแบบถอดออกได้ทั่วๆไปอาจหลวมหรือไม่มั่นคง ในขณะที่การรักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียมสามารถช่วยยึดและให้ความมั่นคงพร้อม มีความสวยงามและคุณภาพในการใช้งานที่ดีทั้งในการบดเคี้ยวและการพูดและให้ ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่านอกจากนั้นยังมีอายุการใช้งานที่นานกว่า

ข้อเสีย: การปลูกรากฟันเทียมมีค่ารักษาที่ค่อนข้างสูงและมีอัตราเสียง เนื่องจากมีการผ่าตัดเข้าร่วม ดังนั้นการเลือก ทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงมีความสำคัญทั้งนี้ การปลูกรากฟันเทียมก็เหมือนกับการรักษาอื่นๆที่มีต้องการผ่าตัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบวมและช้ำบ้างหลังการผ่าตัด รวมทั้งทันตกรรมประดิษฐ์ เช่นครอบฟันและสะพานฟัน บนรากฟันเทียม อาจจำเป็นต้องรับการเปลี่ยนหลังจากใช้งานนาน 10-15 ปี

 

ข้อเปรียบเทียบระหว่างการปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป และแบบใช้รากฟันเทียมรุ่นเล็ก?

การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป สามารถใช้ในการ ทดแทนฟันหนึ่งซี่ ทดแทนฟันหลายซี่ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ฟันปลอม การปลูกรากฟันเทียมด้วยรากฟันเทียมรุ่นเล็ก ( Mini and micro implant ) โดยทั่วไปจะใช้ในการเพิ่มความมั่นคงให้แก่ฟันปลอม ด้วยการยึดระบบ “snap-on” ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาน้อยกว่า การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไปแต่ทั้งนี้จะมีความจำกัดในการเข้ารับการเปลี่ยน ทันตกรรมประดิษฐ์ เนื่องจากยังไม่มีตัวยึดที่ออกแบบเพื่อใช้ร่วมกับทันตกรรมประดิษฐ์อื่นๆ เช่นครอบฟันหรือสะพานฟัน รวมทั้งยังมีความเป็นไปได้ที่ระดับความสำเร็จจะต่ำกว่าการปลูกรากฟันเทียม แบบทั่วไป แม้ว่าข้อมูลการวิจัยในขณะนี้ยังมีไม่มากนัก

รากฟันเทียมสามารถมีอายุการใช้งานได้นานเท่าไร?

โดยทั่วไปรากฟันเทียมจะมีอายุการใช้งานประมาณ 10-20 ปี หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรากฟันเทียมและการดูแลรักษาของคนไข้ใน การดูแลความสะอาดและการเข้า รับการตรวจสุขภาพกับทันตแพทย์ ทั้งนี้เนื่องจากตำแหน่งของรากฟันเทียมบริเวณฟันหลังจะได้รับการใช้งาน มากกว่าฟันหน้า ซึ่งอาจมีผลให้มีอายุการใช้งานที่น้อยกว่า

เป็นไปได้หรือไม่ที่เสายึด (abutment) และรากฟันเทียมจะเป็นชิ้นเดียวกัน เหมือนรากฟันตามธรรมชาติ?

รากฟันเทียมและเสายึด (abutments) บางรุ่นและระบบ มาเป็นชิ้นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการหลีกเลี่ยงการมีชิ้นส่วนเหลือระดับเหงือกก่อนที่กระดูกรอง รับฟันสามารถสร้างกระดูกเพื่อยึดรากฟันเทียมมี ผลต่อความปลอดภัยและความสำเร็จในการรักษา นอกเหนือจากนั้นเสายึด ยังได้รับการออกแบบให้มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป เพื่อความเหมาะสมต่อการรักษาสำหรับตำแหน่งและสภาพในช่องปากของคนไข้นั้นๆ

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.