ค่ารักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียมแบบต่างๆ

ค่ารักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียมที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รวม :

  1. รากฟันเทียมไททาเนียม
  2. เสาเชื่อมยึดระหว่างรากฟันเทียมและครอบฟัน (Abutment)
  3. ครอบฟัน

ซึ่งศูนย์ทันตกรรมหรือคลินิกอื่นอาจใช้วิธีการทางการตลาดโดยการแยกราคาค่ารักษาช่วงแรกซึ่งเป็นส่วนของการปลูกรากฟันเทียมออกจากการรักษาช่วงที่สองซึ่งเป็นส่วนของทันตกรรมประดิษฐ์ ระบบรากฟันเทียมแบบต่างๆ พร้อมทั้งยี่ห้อและรุ่น ล้วนมีผลในเรื่องราคาค่าปลูกรากฟันเทียม เนื่องจากคุณภาพของวัสดุ เทคโนโลยี ประวัติความสำเร็จในการรักษา การผ่านมาตรฐานและการได้รับการรับรองจาก ADA ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC เรามีนโยบายด้านมาตรฐานค่ารักษาที่โปร่งใส ดังนั้นจึงไม่มีการบวกเพิ่มภาษี หรือค่าใช้บัตรเครดิต หรือค่าปรึกษา หรือค่าสถานที่ หรือค่าบริกาารอื่นๆ ที่ศูนย์ทันตกรรมอื่นอาจคิดเพิ่มนอกเหนือจากค่ารักษาจริง ทั้งนี้หลังการตรวจสภาพฟันของผู้เข้ารับการปรึกษาทุกรายทันตแพทย์ของเราจะ ให้คำแนะนำและทางเลือกในการรักษาพร้อมราคาเพื่อการตัดสินใจ ที่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราให้การรักษาด้วย ทีมงานทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่ พร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีและจบการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ( เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและอังกฤษ ) รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยในการให้บริการ โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับบริการเป็นหลักสำคัญ

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.