การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป

การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไปมีขั้นตอนการรักษา 2-3 ระยะ

standard dental implant process
  1. ถอนฟัน (กรณีที่จำเป็น)
  2. ขั้นตอนการฝังรากฟันเทียมไททาเนียม
  3. ขั้นตอนการใสแกนฟันและครอบฟัน

 

วิธีการปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไปนั้นการรักษาจะประกอบด้วยช่วงเวลา 2-3 ระยะด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าสภาพในช่องปากของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งจะมีระยะเวลาในการรอพักระหว่างช่วงของการรักษาแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนการถอนฟันสามารถทำได้ก่อนเข้ารับการปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไปที่ศูนย์ทันตกรรมของเรา ทั้งนี้ผู้ป่วยควรที่จะรอให้กระดูกรองรับฟันฟื้นตัว ซึ่งโดยทั่วไปจะได้รับการแนะนำให้รอประมาณ 1-2 เดือน ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถที่จะใส่ฟันปลอมหรือสะพานฟันแบบชั่วคราวในระหว่างนี้ เพื่อทดแทนฟันที่ถูกถอนออกได้

ทำไมถึงควรที่จะเลือกการรักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป

  • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไปมีประวัติที่ยาวนานและได้รับความสำเร็จในการรักษาอย่างสูง
  • ผู้ป่วยที่มีคุณภาพของกระดูกรองรับฟัน ทุกระดับสามารถที่จะเลือกรับการรักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไปได้ แตกต่างกับวิธีการรักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีและแบบพร้อมครอบฟัน ทันทีที่ผู้เข้ารับการรักษาจำเป็นที่จะต้องมีกระดูกรองรับฟันที่มีคุณภาพระดับหนึ่ง จึงสามารถเลือกที่จะรับการรักษาแบบนั้นๆได้

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.