ฟันใหม่ในหนึ่งชั่วโมง

ฟันใหม่ในหนึ่งชั่วโมง (Teeth-in-an-hour) เป็นวิธีการปลูกรากเทียมโดยแนวคิดที่จะให้ผู้ป่วยสามารถมีฟันใหม่ที่สามารถ ใช้งานได้ทันที
ฟันใหม่ในหนึ่งชั่วโมง (Teeth-in-an-hour) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกรากเทียมให้ดียิ่งขึ้น โดยการนำผล CT สแกนและภาพถ่าย 3 มิติในช่องปากมาประเมินเพื่อหาตำแหน่งบนกระดูกรองรับฟันที่มีความหนาแน่นและ เหมาะสมในการปลูกรากฟันเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์เช่นครอบฟัน จะได้รับการออกแบบและเสร็จก่อนการผ่าตัดรักษา เพื่อที่ผู้ป่วยจะสามารถได้รับการรักษาเสร็จสมบูรณ์ทันที

ฟันใหม่ในหนึ่งชั่วโมง (Teeth-in-an-hour) สามารถแล้วเสร็จได้โดยการเดินทางเพียง 2รอบ โดยการเดินทางรอบแรกเป็นการเดินทางเพื่อเข้ารับ CT สแกนและการวางแผนการรักษา การเดินทางรอบสองผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาแล้วเสร็จพร้อมฟันใหม่ที่ สามารถใช้งานได้ทันที

ทำไมถึงควรเลือกรับการรักษาด้วยการปลูกรากเทียมแบบฟันใหม่ในหนึ่งชั่วโมง (Teeth-in-an-hour)

  • ทันตกรรมประดิษฐ์สามารถเริ่มทำและเสร็จก่อนการผ่าตัด
  • มีความเป็นไปได้ที่ ทันตแพทย์ไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเปิดเหงือก ซึ่งช่วยลดปัญหาการปวดระบม บวม หรือการเกิดรอยช้ำหลังการผ่าตัดได้
  • สามารถใช้งานได้ทันที
  • ไม่ต้องใช้ทันตกรรมประดิษฐ์แบบชั่วคราว
  • ช่วยร่นระยะเวลาในการรักษาและระยะเวลาในการพักฟื้น

ขั้นตอนการปลูกรากเทียมแบบฟันใหม่ในหนึ่งชั่วโมง (Teeth-in-an-hour)

Diagnosis and asessment planning

ขั้นตอนการรักษาที่ 1

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการนี้

ขั้นตอนการรักษาที่ 2

การเข้ารับการตรวจด้วย CT สแกนรอบแรก เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา

ขั้นตอนการรักษาที่ 3

การเข้ารับการ ถ่าย CT สแกนรอบที่สองพร้อมเครื่องหมายเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษาการวางตำแหน่งราก เทียมและการสร้างทันตกรรมประดิษฐ์ที่เหมาะสม ข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยังต่างประเทศเพื่อการออกแบบแม่แบบสำหรับตำแหน่งที่ ควรวางรากเทียม รวมทั้งการทำทันตกรรมประดิษฐ์

All-on-4 Dental Implants Procedure 2

ขั้นตอนการรักษาที่ 4

เมื่อได้รับแม่ แบบและทันตกรรมประดิษฐ์ที่สมบูรณ์แล้ว ทันตแพทย์เฉพาะทางจะทำการฝังรากเทียมบนกระดูกรองรับฟันบนตำแหน่งตามแม่แบบ ที่ได้

ขั้นตอนการรักษาที่ 5

ทันทีหลังการฝังรากเทียม ทันตแพทย์เฉพาะทางจะทำการติดยึดทันตกรรมประดิษฐ์ที่ได้บนรากเทียม

ปัจจัยสำคัญในการรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียมแบบฟันใหม่ในหนึ่งชั่วโมง (teeth-in-an-hour)

  • มีคุณภาพของกระดูกรองรับฟันที่ดี เหมาะสมกับการปลูก รากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมฟัน
  • ผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดพร้อม CT Scan สำหรับใช้ในการวางแผนการรักษา

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.