รากเทียมระบบ Zygoma

ทันตกรรมรากเทียมระบบ Zygoma หรือ zygomatic implants เป็นการปลูกรากเทียมเพื่อทดแทนฟันบนขากรรไกรด้านบนสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา กระดูกรองรับฟันที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับการปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป โดยการปลูกรากเทียมด้วยระบบนี้ ทันตแพทย์จะทำการปลูกรากเทียมบนกระดูกบริเวณโหนกแก้มแทนกระดูกรองรับฟัน ให้ความมั่นคงแก่ทันตกรรมประดิษฐ์ โดยการผ่าตัดเล็ก ซึ่งใช้เวลาในการรักษาเพียงสั้นๆ แต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

ทันตกรรมรากเทียมระบบ Zygoma เป็นทางเลือกในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยเฉพาะในกรณีของผู้ป่วยที่มีสภาพกระดูกรองรับฟันที่ไม่แข็งแรง สามารถหลีกเลี่ยงการปลูกกระดูกก่อนการปลูกรากเทียมได้

Zygoma Implants
ภาพตัวอย่างของผู้ป่วยที่ปัญหากระดูกรองรับฟันที่เข้ารับการปลูกรากเทียมด้วยระบบ Zygoma ขั้นตอนการรักษาด้วยการปลูกรากฟันเทียมระบบ zygoma นั้นทำได้แล้วเสร็จในเพียงช่วงระยะเดียวดังนี้
  1. การถอนฟัน (กรณีที่จำเป็น)
  2. การปลูกรากเทียม
  3. การติดยึดทันตกรรมประดิษฐ์บนรากเทียม

ด้วยเทคนิคการปลูกรากเทียม ระบบ zygoma ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการถอนฟันและปลูกรากเทียมได้ในครั้งเดียวกัน หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการติดยึดสะพานฟันอะครีลิกบนรากเทียมโดยประมาณ 1 ถึง 2 วันหลังการผ่าตัดปลูกรากเทียม

ทำไมถึงควรเลือกรับการรักษาด้วยการปลูกรากเทียมระบบ zygomatic

  • รากเทียมระบบ zygoma สามารถใช้รักษาได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาการสลายตัวของกระดูกรองรับฟันอย่างมาก
  • รากเทียมระบบ zygoma สามารถทำได้โดยผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับการปลูกกระดูกเพื่อใช้รองรับรากเทียม
  • รากเทียมระบบ zygomatic ใช้เวลาเพียงสั้นๆในการรักษา รวมทั้งผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันได้ทันที

ขั้นตอนการปลูกรากเทียมด้วยระบบ Zygomatic

เอ๊กซเรย์พาโนรามิก

ขั้นตอนที่ 1

ทันตแพทย์จะทำการตรวจ วินิจฉัยและวางแผนการรักษา รวมถึงการพิจารณาเอ๊กซเรย์พาโนรามิกแบบทั้งปาก

ถอนฟัน ปลูกรากเทียม

ขั้นตอนที่ 2

ผู้ป่วยเข้ารับการถอนฟัน (กรณีที่จำเป็น) และรับการปลูกรากเทียม

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนการประดิษฐ์สะพานฟันอะครีลิก และยึดติดบนรากเทียม รวมทั้งการปรับแต่งให้เหมาะสมกับช่องปากและการสบฟัน

สิ่งที่ควรพิจารณาในการปลูกรากเทียมด้วยระบบ Zygoma

  • ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงและเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์
  • ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการถ่ายเอ๊กซเรย์บริเวณตำแหน่งไซนัสและกระดูกโหนกแก้มเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา
  • ความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยจะได้รับการปลูกรากเทียมบนกระดูกบริเวณโหนกแก้มด้านในอย่างน้อย 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างภาพของผู้ป่วยที่เข้ารับการปลูกรากเทียมด้วยระบบ Zygoma ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC

รากเทียมระบบ Zygomatic พร้อมสะพานฟันบนขากรรไกรบนและรากเทียมพร้อมสะพานฟันบนขากรรไกรล่าง

Zygoma Case

คำวินิจฉัย : สภาพฟันมีโอกาสและทางเลือกในการรักษาน้อย

วิธีการรักษา : รากเทียมระบบ Zygoma พร้อมสะพานฟันเพื่อทดแทนฟันบนขากรรไกรบน และรากเทียมพร้อมสะพานฟันบนขากรรไกรล่าง

ผู้ป่วยเดินทางมาจาก : ยุโรป

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.