สะพานฟันคืออะไร

สะพานฟันคือชิ้นฟันแบบติดแน่นที่ประกอบด้วยครอบฟันมากกว่าหนึ่งซี่เชื่อมติดกันเหมือนสะพานครอบลงบนฟันธรรมชาติ เพื่อทดแทนฟันซึ่ข้างเคียงที่สูญเสียไป

สะพานฟัน ในการรักษาทางทันตกรรมด้วยการใส่สะพานฟัน ทันตแพทย์จำเป็นที่จะต้องทำการกรอฟันซี่ข้างเคียงเพื่อใช้เป็นเสายึดสะพานฟัน ในการทดแทนฟันที่เสียไป ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของฟันธรรมชาติที่จำเป็นต้องใช้เป็นเสายึด สะพานฟันได้ วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์สะพานฟันสามารถเลือกใช้เซรามิกล้วน โลหะผสม ทองล้วน หรือแบบเซรามิกผสมโลหะ ตามแต่ความต้องการของผู้ป่วยและความเหมาะสม

Dental Bridges

ข้อดีของสะพานฟัน

  • สะพานฟันสามารถทดแทนฟันซี่ที่สูญเสียไปและยังช่วยป้องกันปัญหาการล้มของฟันซี่ข้างเคียงหรือการงอกของฟันคู่สบมายังช่องว่าง
  • สะพาน ฟันสามารถที่จะได้รับการออกแบบให้ดูเป็นธรรมชาติคล้ายคลึงกับฟันตามธรรมชาติ ของผู้ป่วย และย่อมที่จะแลดูดีกว่าการมีช่องว่างเนื่องจากการสูญเสียฟัน

ข้อเสียของสะพานฟัน

  • เนื่องจากเสาที่ใช้ยึดสะพานฟันนั้นยังคงเป็นฟันตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการผุของฟันใต้สะพานฟัน
  • กาวหรือซีเมนต์ที่ใช้ในการยึดติดสะพานฟันอาจหมดสภาพตามกาลเวลา
  • ปัญหาเหงือกร่นซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจสามารถทำให้เห็นครอบฟันลอยชัดได้
  • สะพานฟันจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจสภาพอย่างเป็นประจำ
  • ต้องมีการกรอฟันข้างเคียง

ไปยังหัวข้อการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการปลูกรากฟันเทียมและการใส่สะพานฟัน

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.