ฟันปลอมคืออะไร

ฟันปลอมคือทันตกรรมประดิษฐ์ที่ประกอบด้วยแผงฟันและฟันปลอมที่คนไข้สามารถสวมใส่และถอดออกได้ ฟันปลอมโดยทั่วไปมี 2 ประเภท

 1. ฟันปลอมแบบบางส่วน (Partial dentures) โดยทั่วไปจะมาพร้อมเหงือกและฟันปลอมเชื่อมด้วยโครงโลหะและใช้ฟันจริงตามธรรมชาติเป็นที่ยึดเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป
 2. ฟันปลอมแบบเต็มปาก (Complete dentures) สามารถใช้เพื่อทดแทนฟันบนหรือล่างทั้งหมด หรือทั้งปาก โดยประกอบบด้วยฟันและเหงือกปลอมและสวมใส่บนสันเหงือก
 3. ฟันปลอมแบบยึดบนฟันธรรมชาติหรือรากฟันเทียม (Overdentures) ฟันปลอมประเภทนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ฟันจริงตามธรรมชาติหรือรากฟันเทียมเป็นตัวยึดเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ฟันปลอม โดยทันตแพทย์จะทำการกรอแต่งฟันธรรมชาติ หรือทำการปลูกรากฟันเทียมให้มีความเหมาะสมเพื่อใช้ในการยึดติดฟันปลอมฟันปลอมสามารถประดิษฐ์ได้จากพลาสติก โลหะ หรือการผสมผสานการใช้พลาสติกและโลหะ
2 Implants Overdentures

ฟันปลอมแบบยึดบนฟันธรรมชาติหรือรากฟันเทียม

ข้อดีของฟันปลอม

 • ฟันปลอมช่วยเสริมสร้างบุคลิกเนื่องจากทดแทนฟันที่สูญเสียไป
 • ฟันปลอมช่วยรักษารูปหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ทดแทนฟันที่เสียไปเลย
 • ฟันปลอมช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร
 • ฟันปลอมมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับการ ทดแทนฟันที่เสียไปด้วยการรักษาทางทันตกรรมอื่นๆ เช่น การปลูกรากฟันเทียม หรือการใส่สะพานฟัน เป็นต้น

 

ข้อเสียของฟันปลอม

 • ฟันปลอมจำเป็นต้องได้รับการถอดออกเพื่อทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันและไม่แนะนำให้ใส่ในขณะนอน
 • ฟันปลอมอาจหลวมและเคลื่อนขณะเคี้ยวอาหาร (โดยเฉพาะฟันปลอมแบบทั้งปาก) เนื่องจากการเกาะยึดบนสันเหงือกที่มีเนื้อที่น้อย
 • ฟันปลอมจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันปัญหาในช่องปากที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ระบม กลิ่นปาก และการอักเสบติดเชื้อในช่องปาก เป็นต้น
 • ฟันปลอมสำหรับฟันบนมักมีผลต่อการออกเสียง
 • คนไข้ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าที่จะเคยชินกับฟันปลอม
 • ขนาดและรูปร่างที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เหงือกเลือดออกได้
 • การสวมใส่ฟันปลอมอาจทำให้เกิดการเสื่อม สลายของกระดูกรองรับฟัน ซึ่งในระยะยาวเป็นเหตุของปัญหาฟันปลอมหลวมและความไม่สบายในการสวมใส่
 • ฟันปลอมจำเป็นต้องได้รับการปรับเป็นประจำ และอาจจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนหลังการใช้งานประมาณ 3-5 ปี
เนื่องจากปัญหาต่างๆของการใส่ฟันปลอม จำนวนของผู้เข้ารับการปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม หรือรากฟันเทียมแบบอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้น
ฟันปลอมแบบเต็มหรือแบบบางส่วนมีประโยชน์และสามารถช่วยทดแทนฟันสำหรับคนไข้ ที่สูญเสียฟันทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดได้ การเลือกทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมีความสำคัญต่อคุณภาพ ผลลัพธ์และอายุการใช้งานของฟันปลอม การเลือกซื้อฟันปลอมราคาถูกมักมีคุณภาพต่ำมีผลต่อความสบายในการสวมใส่ รวมทั้งยังอาจมีอายุการใช้งานที่ไม่นานนัก

© 2023 Bangkok Dental Implant. All rights reserved.